+90(232) 412 97 19 sbt@deu.edu.tr

Turkish | English
Menu
Anasayfa

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR, LÜTFEN DUYURULARIMIZI DİKKATLİCE OKUYUNUZ

Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü sonuçları Üniversitemiz Bilgi İşle Dairesi tarafından hesaplanmış olup ekte
sunulmuştur.

Kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri  22-23 Ağustos 2017 tarihinde yapılacaktır. Yedek listede ismi bulunan adayların da kendilerin kayıt hakkı doğabileceğinden duyurularımızı  dikkatli takip etmeleri gerekmektedir.

Yedekten kayıt hakkı kazananların ilk  listesi 23 Ağustos akşamı yayınlanacak olup, güncelleme devam edecektir, yedeklerin kesin kayıt tarihi 24 Ağustos 2017′ dir.  Kayıt süresi içinde okulumuza ulaşmayan adaylar kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR, LÜTFEN DUYURULARIMIZI DİKKATLİCE OKUYUNUZ

Yüksekokulumuz Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün ve İkinci Öğretim) sonuçları Üniversitemiz Bilgi İşle Dairesi Başkanlığınca hesaplanmış ve ekte sunulmuştur.

Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların kayıt tarihleri kılavuzumuzda belirtilmiştir. Yedek listede ismi bulunan adayların da kendilerine kayıt hakkı doğabileceğinden duyurularımızı dikkatli takip etmeleri gerekmektedir.  Yedek listeler okulumuz web sayfasından sürekli güncellenecek olup süresi içinde okulumuza ulaşmayan adaylar kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

2017 Ant. Eğitimi ÖRGÜN ASİL Listesi

2017 Ant. Eğitimi İKİNCİ Ö. ASİL Listesi

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE

DEÜ Rektörlüğü tarafından ilan edilen Yatay Geçiş Duyurusunda istenen evraklara ek olarak Yüksekokulumuza yatay geçiş yapmak isteyen
öğrencilerden  aşağıdaki evraklar istenilmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümümüze yapılacak başvurular için,

– Atletizm, Basketbol, Futbol, Hentbol, Ritmik Cimnastik, Voleybol , Yüzme
branşlarında öğrenim görmekte olduğu okulu kazandığına dair belge,

– Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları
gösteren (not dönüşüm) belge

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüze yapılacak başvurular için,

– Öğrenim görmekte olduğu okula parkur detayları belirtilen özel yetenek
parkur sınavlarını kazanarak girdiğine dair belge .

– Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları
Gösteren (not dönüşüm) belge

Getirmeleri gereklidir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA

DEÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ÖSYM veri tabanından gerekli
bilgiler alındıktan sonra yerleştirme puanları hesaplanıp  asil ve yedek
listeler ilan edilecektir.  Yüksekokulumuzca tüm adayların özgeçmiş, özel
yetenek sınavı sonuçları ve YGS puanları ilan edilmiştir. Listelerin ilan
süreci DEÜ Rektörlüğü ve birimimizce titizlikle takip edilmektedir. Teknik
sorunların en kısa sürede giderilmesine çalışılmaktadır.

NOT:Bölümlerimizin kontenjanı ÖSYM kitapçığına göre 40 (kırk) olarak
belirlenmiştir.

YAZ OKULU İLE İLGİLİ DUYURU

Yaz okulunda başka Üniversite ya da birimlerden ders almak isteyen
öğrencilerin dikkatine!

Yaz okullarında başka Üniversite ya da birimlerden ders almak isteyen
öğrencilerimizin, almak istediği dersin içeriği ve kredi bilgilerini
gösteren onaylı evrak ile birlikte Yüksekokulumuza dilekçe ile başvurması
gerekmektedir.

Yüksekokulumuza başvurup Yönetim Kurulundan gerekli iznin alınmadığı
durumlarda derslerin içeriği, kredi bilgileri kontrol edilmediği için
alınan derslerin Yüksekokulumuzdaki derslerle eşdeğer sayılmaması durumu olabileceğinden diğer birimlerden alınan dersler boşuna alınmış olacaktır.

Yüksekokulumuz Yönetim Kurulundan karar alınmadan yaz okullarından ders alan öğrencilerimizin aldıkları dersler prosedüre uygun alınmadığı için
kabul edilmeyecektir.

Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerimizin önceden Yüksekokulumuz Yönetim Kurulundan gerekli izni almaları zorunludur.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ DUYURU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü sonuçları, DEÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ÖSYM veri tabanından bilgi aktarımı konusunda yaşadığı sorun nedeniyle hesaplama yapılamadığından 10.07.2017 tarihinde açıklanamayacaktır.

Sorun giderilir giderilmez sonuçlar açıklanacak olup adayların duyurularımızı takip etmeleri önemle duyurulur.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANLARINI VE YETENEK SINAVI SONUÇLARINI GÖSTEREN LİSTE EKTE SUNULMUŞTUR (GÜNCEL 13.07.2017 )

Yüksekokulumuz Antrenörlük Eğitimi Bölümüne müracaat eden adayların sporcu öz geçmiş  ve yetenek sınavı sonuçları ekte sunulmuştur. Kesin sonuçlar DEÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ÖSYM kılavuzunda yer alan formüle göre hesaplanacak olup web sitemizden duyurulacaktır.

2017-ANTRENÖRLÜK ÖRGÜN LİSTE

2017-ANTRENÖRLÜK İKİNCİ ÖĞRETİM LİSTE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN YETENEK SINAVI PUANLARI VE ÖZ GEÇMİŞ PUANLARI LİSTELENMİŞTİR

Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne müracaat eden kız ve erkek adayların sporcu öz geçmiş  ve yetenek sınavı sonucunda almış oldukları puan listesi ekte sunulmuştur. Kesin sonuç ÖSYM kılavuzunda yer alan formüle göre hesaplanacak olup 10 Temmuz Pazartesi günü web sitemizde yayınlanacaktır.

KIZ ADAYLAR

ERKEK ADAYLAR

TEK DERS SINAVINA GİRECEKLERİN DİKKATİNE

SON SINIFTA OLUP TEK DERS SINAVI SONUCUNDA MEZUN OLABİLECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİLEKÇELERİNİ 3 TEMMUZ 2017 TARİHİNE KADAR VERMELERİ GEREKMEKTEDİR. SINAV 7 TEMMUZ 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00 DE YAPILACAKTIR.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARININ YAPILACAĞI YERLER HAKKINDA

Antrenörlük Eğitimi Bölümü özel yetenek sınav yerleri ve saatleri 22.06.2017 tarihinde duyurulacaktır. İlgililere duyurulur.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI HAKKINDA

Özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşama uygulamalı branş eleme sınavı, ikinci aşama sporcu öz geçmiş değerlendirilmesidir. Birinci aşamada başarılı olamayan adaylar ikinci aşamaya tabi tutulmayacaklardır. Branşların uygulama sınavlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Atletizm için tıklayınız

Basketbol için tıklayınız

Futbol için tıklayınız

Hentbol için tıklayınız

Ritmik Cimnastik için tıklayınız

Voleybol için tıklayınız Voleybol sınav şekli için tıklayınız  Voleybol sınav şekli 2 için tıklayınız 

Yüzme için tıklayınız

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZ GEÇMİŞ PUAN TABLOLARININ SON HALİ YAYIMLANMIŞTIR (19.06.2017)

Bölümümüzün özel yetenek sınavı 3-4-5 Temmuz 2017 tarihlerinde DEÜ Sağlık Yerleşkesi İnciraltı Spor Salonunda yapılacaktır.

Adayların sınava gelirken gerekli evraklar ve belgeleri  yanlarında bulundurmaları zorunludur.  Ayrıca duyurularımızı (güncellemeler yapılacağından) dikkatli incelemeleri önemlidir.

Güncel Listeler (19.06.2017)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ERKEK ADAYLAR LİSTESİ 2017

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ KIZ ADAYLAR LİSTESİ 2017

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜNE BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU (Güncelleme tarihi 19.06.2017)

Yüksekokulumuz Antrenörlük Eğitimi Bölümü yetenek sınavı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 9.6.2017 tarih ve 75850160-301.01.01-458 sayılı yazısına istinaden 05-06/07/2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav detayları 23 .06.2017 günü okulunuz web sitesinde açıklanacak olup tarih değişiklikleri ekteki şekliyle yeniden düzenlenmiştir.

Değerli Adaylar;

Aşağıda belirtilen tabloda önemli tarihler yer almaktadır. Sizin için önemli olacak olan tarihleri dikkatlice okuyunuz.

19-20-21 Haziran 2017 Ön kayıt tarihi
22 Haziran 2017 Sporcu Özgeçmiş Puanları Kontrol Listesi İlanı
23 Haziran 2017 Sporcu Özgeçmiş Puan İtirazı
05-06 Temmuz 2017 Antrenörlük Eğitimi Uygulama Sınavı
7 Temmuz 2017 Uygulama Sınav Sonucunun Açıklanması

 

 

 

 

10 Temmuz 2017 Uygulama Sınav Sonucunun İtirazı
 18 Temmuz 2017 Asil ve yedek kazananların ilanı
24-25 Ağustos 2017 Ant. I. Öğr. Asil Liste Kesin kayıt
05-06 Eylül 2017 Ant. I. Öğr. Yedek Liste Kesin kayıt
06-07 Eylül 2017 Ant. II. Öğr. Asil Liste Kesin kayıt
08-11 Eylül 2017

 

Ant. II. Öğr. Yedek Liste Kesin kayıt
 

Yüksekokul YK. karar verecektir

Kontenjanların sayısının değişmesi ve Kayıt işlemlerinin tamamlanamaması  durumunda


Ö
nemli Not: Belirtilen tarihler sınav komisyonu tarafından değiştirilebilir veya uzatılabilir.

Sporcu özgeçmiş puanlarına ilişkin olarak yapılacak olan itirazlar 23 Haziran 2017 tarihi saat 17.00’a kadar yapılır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

Başvurular 19–20-21 Haziran 2017 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesinde bulunan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Gerekli belgelerle Yüksekokulumuz öğrenci işlerine şahsen müracaat ederek, ön kayıt işlemlerini tamamlayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

Değerlendirme sonuçları ( Asil ve yedek kazananların ilanı ) 18 Temmuz 2017 tarihinde açıklanır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşı olmak,
  • Adayın, sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak,
  • Daha önce bir Yüksek Öğretim Kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış olmamak,
  • Adaylar, 2017 YGS sınavı YGS-1, YGS-2, YGS—3,YGS-4,YGS-5 veya YGS-6 puan türlerinin her hangi birinden Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; 190 puan almış olması gerekmektedir.
  • Milli sporcular (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte)başvuru için milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla- en az 190 puan almış olmak
2017 Yılı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Kılavuzu
ÜNİVERSİTELERARASI YÜZME ŞAMPİYONASINDA REKOR

    Türkiye üniversite sporları federasyonunun düzenlediği Üniversiteler Yüzme şampiyonasında Öğrencimiz Berkay Şendikici 200 metre kurbağalama branşında 02.18.00′ lik derecesiyle Üniversiteler rekoru kırarak 1. olmuştur.  Ayrıca bu başarısıyla dünya üniversite oyunlarında üniversitemizi temsil etme hakkı kazanmıştır.

WhatsApp Image 2017-05-11 at 09.37.29

ORYANTİRİNG-TRİATLON VE KİCK BOKS ŞAMPİYONALARINDAN MADALYA VE KUPALARLA DÖNDÜK

    Türkiye üniversite sporları federasyonunun düzenlediği Üniversiteler Oryantiring Şampiyonası Bayan Türkiye 2.
Triatlon şampiyonası Bayanlar Ferdi Türkiye 3. Esra Gökçek
Triatlon şampiyonası Bayanlar Takım Türkiye 1. 
Triatlon şampiyonası Erkekler Takım Türkiye 3.
Kick Boks Şampiyonası +70 Full Contact Gizem Nur Yıldız Türkiye 2.
Kick Boks Şampiyonası +70 Low Kick Mukadder Batır Türkiye 3. olmuştur öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

IMG_9996 17103641_10155094042635859_1516109726906511329_n IMG_9144
ESKRİMDE ŞAMPİYON DOKUZ EYLÜL

    Türkiye üniversite sporları federasyonunun düzenlediği 1-3 Mayıs tarihlerinde Konya’ da gerçekleşen,  Türkiye Üniversiteler Eskrim Şampiyonasında Yüksekokul öğrencimiz Bağdagül TUNCAN kadın epe branşında şampiyon olmuştur.
    Aynı zamanda Bağdagül Tuncan, Cansu Doğan ve Aylin Çomak’tan oluşan kadın epe takımımız ile Çisil Engin, Seray Aksoy, Büşra Ulusoy’dan oluşan kadın flöre takımlarımız çeyrek final oynama başarısını göstermiştir.
Ferdi erkek flöre branşında yarışan öğrencimiz Cem Fidan grup maçlarından üç galibiyet ile çıkarak tur atlama başarısını göstermiştir. Tüm takımımızı tebrik ediyoruz. 

IMG_4971

IMG_5002

IMG_5003

BASKETBOLCULARIMIZ SÜPER LİGDE

 Üniversitemiz Bayan Basketbol Takımı, Süper lige yükselme grup maçlarında ikinciliği elde ederek süper lige çıkmıştır.
Takımımıza süper ligde başarılar diliyoruz.


aaca3eff-841c-48fb-adbe-7ac621257172

BAŞVURACAK ADAYLAR ve MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ FORMLAR YAYIMLANMIŞTIR.

Başvuracak adaylar  ve mezun olacak öğrenciler gerekli belgeleri ilgili bölümden indirebilirler.