+90(232) 412 97 01 sbt@deu.edu.tr

Turkish | English
Menu
YÜKSEKOKULUMUZ HAKKINDA

TARİHSEL GELİŞİM

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 20/05/2009* tarihli ve 15627 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27.05.2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, gelişen spor teknolojisinin spor alanında kullanımının sağlanması,spor bilimcilerinin yetiştirilmesi ve ülke genelinde beden eğitimi ve sporun geliştirilmesini ve yönetimini sağlayacak nitelikli eleman yetiştirecek dört yıllık program sunan bir yüksekokuldur.

ORGANİZASYON ŞEMASI

teşkilat şeması

ORGANİZASYON ŞEMASI II

MİSYON

Çağdaş öğretim teknikleri çerçevesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Antrenör yetiştirmek ve Spor Bilimleri alanlarında bilimsel araştırmalar yapmaktır.

VİZYON

Yüksekokulumuz; Atatürk ilkeleri çerçevesinde, aklın ve bilimin üstünlüğü doğrultusunda teknolojik atılımları yakından takip ederek sürekli gelişmeye açık ve kendini yenileyen bir vizyonu benimsemiş olup;  Spor bilimleri ve Teknolojisi alanında diğer üniversiteler ile işbirliği ve bilgi alışverişi çerçevesinde, lider bir kurum olmayı hedeflemiştir. Yüksekokulumuz; çağdaş ve teknolojik eğitimin göstergesi olarak elde ettiği bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen nitelik olarak üstün özellikleri olan beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör yetiştirmeyi hedeflemiştir.

BÖLÜMLERİMİZ